Zorg

Zorg

De bewoners in Nijenstede hebben allen een indicatie voor zorg zonder behandeling. Als u behandelingen nodig heeft, kunt u terecht bij de behandelaars van het Expertise Centrum van Noorderboog (het ECN), op basis van eerstelijnszorg.

Aan het plein in de centrale hal vindt u de fysiotherapeut en de ergotherapeut.

Opticien en tandtechnicus

De (mobiele) opticien en  tandtechnicus zijn regelmatig en op afroep in Nijenstede aanwezig.