24-uurs verblijf en zorg

Heeft u een indicatie vanuit de Wet Langdurige zorg voor 24-uurs zorg, dan kunt u ook in Nijenstede terecht. We spreken dan van zorg met verblijf.

De zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum of verpleeghuis wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een indicatie zorg met verblijf nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Samen met het CIZ wordt bepaald welke zorg u nodig heeft en hoeveel. De indicatie zorg met verblijf is gekoppeld aan intensieve zorg, waardoor u kunt wonen in een woonzorgcentrum of verpleeghuis.