Thuiszorg

Voor mensen die in Nijenstede wonen en mensen in de directe omgeving van Nijenstede bieden we thuiszorg.

Afhankelijk van uw wensen en behoeften komen we één of meer keren per week bij u voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of verpleging. Hiervoor heeft u een indicatie nodig die u krijgt via onze wijkverpleegkundige. Deze vorm van thuiszorg valt onder de Zorgverkeringswet.