Familie, vrienden en vrijwilligers

Familie, vrienden en vrijwilligers

Wij hechten belang aan het samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en hebben respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen. Zo behouden en/of versterken we de eigen regie van onze cliënten.

Als u in Reestoord gaat wonen, betekent dit niet, dat mantelzorg niet meer nodig is of niet van belang zou zijn. We maken afspraken over de samenwerking van mantelzorger(s) en de professionele verzorging.

Veel activiteiten in Reestoord zijn voor een belangrijk deel alleen mogelijk door de inzet van een grote groep vrijwilligers.  Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Als u daarvoor interesse hebt, kunt u met de welzijnsmedewerker de concrete mogelijkheden bespreken. We werken samen met met diverse andere instellingen, bijvoorbeeld MensenWerkMeppel, CarePool, en het Wmo-loket van de Gemeente Meppel.