Uit de CPG

Uit de CPG

De CPG Reestoord komt met regelmaat bij elkaar en bestaat grotendeels uit bewoners van Reestoord. Daarnaast ook uit een enkele vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij de cliënten. Bij het CPG overleg sluit de locatiemanager aan. Het overleg is vooral praktisch en informeel. Onderstaand treft u de verslagen aan van deze overleggen waarin puntsgewijs de onderwerpen worden benoemd.