Zorg en behandeling

Zorg en behandeling

In Reestoord bieden we lichte tot vrij zware verzorging en verpleging. Voor heel ingewikkelde en erg technische verpleging en de verzorging aan zwaar dementerende mensen (met bijvoorbeeld zwerfgedrag) zijn de faciliteiten in Reestoord ontoereikend. Hiervoor zijn in andere vestigingen van Zorggroep Noorderboog wél mogelijkheden.

Voor mensen met een licht tot matig vorm van dementie zijn er buurtkamers, waarin gespecialiseerde medewerkers in groepsverband verzorging én dagbesteding bieden. De medewerkers van de buurtkamers worden waar nodig ondersteund door een psycholoog en/of andere deskundigen.

Bij de komst naar Reestoord maken we met de bewoner/cliënt en (veelal) de familie afspraken over de zorgverlening, het eventuele zorgleefplan en de informele zorg, die door familie en/of mantelzorg verricht wordt. Hierbij staan de wensen van de cliënt centraal, waarbij het behouden en versterken van de eigen regie het belangrijkste uitgangspunt is.

De medische verzorging blijft in handen van de (eigen) huisarts en/of specialisten.

U kunt ook een beroep op ons doen als zelfstandig wonende ouderen tijdelijk zorg, of respijtzorg nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na een ziekenhuisopname, of ter tijdelijke ontlasting/vervanging  van de mantelzorger.

Informeer naar de diverse mogelijkheden!

Buurtkamer
Buurtkamer