Familie, vrienden, vrijwilligers

Familie, vrienden, vrijwilligers

Wij hechten belang aan het samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en hebben respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen. Zo behouden en/of versterken we de eigen regie van onze cliënten.

 

 

In Reggersoord is een grote groep enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten om het wonen in Reggersoord zo aangenaam mogelijk te maken. Zij bieden onder andere ondersteuning bij gezamenlijke activiteiten, voeren individuele activiteiten met de bewoners uit en zorgen voor gezelligheid in de recreatiezaal.