Cliëntenparticipatie

Cliëntenparticipatie

In 2017 zijn we gestart met een nieuwe vorm van Clientmedezeggenschap en Client participatie. Er is een gezamenlijke CMR (Client Medezeggenschap Raad) voor de gehele organisatie en daarnaast zijn er op de locaties CPG’s (Client Participatie groepen).