Geriatrische revalidatiezorg Meppel

Geriatrische revalidatiezorg Meppel

Geriatrische revalidatie zorg (GRZ) is tijdelijke intensieve zorg en behandeling op een gespecialiseerde afdeling binnen het verpleeghuis. Veelal ouderen verblijven hier tijdelijk, vaak na een ziekenhuisopname. Een team van gespecialiseerde medewerkers, dat bestaat uit verschillende behandelaars, staat voor u klaar.

U stelt samen met de behandelaars uw eigen revalidatieplan met persoonlijke  doelen op. U werkt hier samen met het revalidatie team aan, onder medische eindverantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde. We stimuleren u om zo actief mogelijk te werken aan uw herstel. Wat u kunt, doet u zelf, u krijgt hulp bij datgene wat (nog) niet zelfstandig gaat. Het doel is dat u terugkeert naar uw eigen woonomgeving.

Wat mag u van ons verwachten?

Wij bieden u een vast weekprogramma. De therapieën zijn zowel individueel als in groepsverband, en sluiten aan bij uw revalidatiedoelen en mogelijkheden. Gedurende de dag kunt u verder werken aan uw doelen, met ondersteuning van de verzorgenden en verpleegkundigen. We betrekken uw mantelzorgers zoveel mogelijk bij het revalidatieproces.  Ze kunnen bijvoorbeeld meekijken bij fysiotherapie, of samen met u de huiswerkoefeningen doornemen.

Wat verwachten we van u?

We verwachten van u dat u actief meewerkt aan uw herstel.  Dat u bijvoorbeeld koffie of thee zet, uw bed opmaakt, u zelf verzorgt. Dit zijn, naast de therapieën, ideale trainingsmomenten. De therapieën zijn niet vrijblijvend. We verwachten van u dat u aanwezig bent. Het is van belang dat het bezoek rekening houdt met uw revalidatie agenda.

Het revalidatieteam

Het revalidatieteam begeleidt u intensief tijdens uw revalidatie. Dit team is gespecialiseerd in geriatrische revalidatie en bestaat uit een Specialist Ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden, fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, activiteitenbegeleider en diëtist. De Specialist Ouderengeneeskunde is medisch eindverantwoordelijk tijdens uw revalidatie.

Activiteiten begeleiding

Er is activiteitenaanbod aanwezig op de afdeling. De activiteiten stemmen we af op het individuele behandeltraject van de cliënt. Ook bieden we groepsactiviteiten aan, die een therapeutische waarde hebben.

"De medewerkers zijn heel goed. Ik heb geen klagen. Ze zorgen goed voor me. Als er wat is dan houden ze me wel goed in de gaten."

Reactie via Zorgkaart Nederland