Zorg en behandeling

Zorg en behandeling

De bewoners in Reggersoord hebben allen een indicatie voor zorg met behandeling. Alle benodigde behandelingen worden in Reggersoord gegeven door behandelaars van het Expertise Centrum van Noorderboog (het ECN).