Cliëntenparticipatie 't Vonder

Cliëntenparticipatie 't Vonder

Woensdagavond 31 mei 2017 is er een eerste stap gezet in het realiseren van cliëntenparticipatie in ’t Vonder. Zoals dit breder wordt uitgezet binnen Zorggroep Noorderboog waar 't Vonder onderdeel van uitmaakt.

De Raad van Bestuur geeft aan in woorden en laat ook zien in daden cliëntenparticipatie erg belangrijk te vinden. Om de lijnen zo kort mogelijk te houden is er bij de fusie gekozen voor een Cliënten Participatie Groep (CPG) op de afzonderlijke locaties en een Cliënten Medezeggenschap Raad (CMR) voor de gehele Zorggroep Noorderboog. De CPG behandelt onderwerpen voor de locatie. De CMR behandelt onderwerpen voor de bestuurlijke en organisatie brede onderwerpen.

31 mei 2017

Op deze oprichtingsavond waren bewoners, familieleden, vrijwilligers en personeelsleden vertegenwoordigd.

Uitkomst van de gesprekken met de aanwezigen op deze avond zijn:

  • Laagdrempelig contact tussen CPG, bewoners, familie, vrijwilligers, personeel is belangrijk.
  • Regelmatig contactmomenten organiseren.
  • Regelmatig overleg tussen CPG en locatie leidinggevenden.
  • Regelmatig terugkoppeling van CPG/CMR besproken onderwerpen.

Bijvoorbeeld een vast item in de maandelijkse nieuwsbrief

De CPG kan informatie over onderwerpen krijgen:

  • Doordat zij dit krijgen aangeboden van bewoners, familie, vrijwilligers of personeel.
  • Inbreng door de locatie leidinggevende.
  • Inbreng vanuit de CMR.
  • Door huiskamer of stamtafel gesprekken te organiseren.
  • Door één op één gesprekken met bewoners, familieleden, vrijwilligers of personeelsleden.

Hoe verder?

Er is uitgesproken dat de bovenstaande punten belangrijk zijn voor het opzetten van een goede CPG. Twee personen hebben zich aangemeld om zitting te nemen in deze CPG. Wij willen graag een goede rol spelen in het verder opbouwen van een werkbare groep.

Om een goed werkende CPG te krijgen is het wenselijk om minimaal vijf maar bij voorkeur zeven actieve leden te hebben. Met deze leden willen wij een plan opstellen en daarbij gebruik maken van de bovenstaande punten om cliëntenparticipatie voor 't Vonder goed lopend te krijgen.

Op zoek naar CPG-leden

Om deze reden zijn wij opzoek naar drie tot vijf personen uit de bewoners, familieleden of vrijwilligers van 't Vonder die dit samen met ons vorm willen gaan geven. Vanuit Zorggroep Noorderboog is er ondersteuning beschikbaar van een beroepskracht.

Cliëntenmedezeggenschap is zeker in deze tijd van vele veranderingen en bezuiniging in de budgetten waardevol.

Onze mening is dat het voor een kleine locatie als ’t Vonder, voor zowel de huidige als de toekomstige bewoners het belangrijk is, dat wij inbreng kunnen hebben aan de voorkant van het proces. 

Wij hopen dat u deze mening deelt en dat u zich aanmeldt als lid om samen een goede CPG te gaan vormen.

De reeds aangemelde personen zijn:

         • Dinie Slot voor de CPG

         • Henk Veld voor de CPG en CMR

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op of met de ambtelijk secretaris cliëntenmedezeggenschap en -participatie, Carolien van Schie-Houwaard, (06)22 42 26 13 of e-mail.