Familie, vrienden en vrijwilligers

Familie, vrienden en vrijwilligers

Wij hechten belang aan het samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en hebben respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen. Zo behouden en/of versterken we de eigen regie van onze cliënten.

In ‘t Vonder hebben wij een grote groep enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten om het wonen in ‘t Vonder zo aangenaam mogelijk te maken. Zij bieden onder andere ondersteuning bij gezamenlijke activiteiten en voeren individuele activiteiten met de bewoners uit.