Activiteiten

Activiteiten

Met regelmaat worden er activiteiten georganiseerd in Zonnekamp, zoals een bingo, muziekavond of een gezellig borreluurtje. Ook kunt u alle dagen gezamenlijk koffie of thee drinken.

Programma

Het programma met activiteiten wordt maandelijks op de prikborden gehangen. Er zijn vaste activiteiten en activiteiten die af en toe worden georganiseerd. Aan een deel van deze activiteiten kunt u kosteloos deelnemen, voor sommige betaalt u een vergoeding.

Kerkdienst

Elke zondag wordt vanaf 11.00 uur een huisdienst gehouden in de recreatiezaal op de begane grond. De diensten worden verzorgd in samenwerking met de Raad van Kerken. U kunt via de radio de dienst van de Gereformeerde, Rooms-katholieke of Hervormde Kerk volgen.