Cliëntenparticipatie

Cliëntenparticipatie

Een CliëntenParticipatieGroep (CPG) is de basis voor informele medezeggenschap van cliënten in Zonnekamp. Zoals elke individuele cliënt zoveel mogelijk de eigen regie mag/moet voeren over de eigen zaken, zo mag de groep cliënten (en/of hun mantelzorgers, contactpersonen of andere vrijwilligers) hierover meepraten.

Een CPG houdt zich bezig met de onderwerpen die in de alledaagse praktijk voor alle of veel cliënten van groot belang zijn (en dus niet om individuele zaken). Het gaat hierbij dus om een regelmatig overleg tussen de leiding van de zorginstelling en de cliënten (of hun contactpersonen of andere vrijwilligers die namens de cliënten meepraten omdat cliënten daartoe niet altijd zelf in staat zijn).
 

Het gaat eigenlijk over alles wat de kwaliteit en veiligheid van zorg, wonen en welzijn in de dagelijkse praktijk bepaalt. Alledaagse zaken die voor de cliënt van groot belang zijn of kunnen zijn.  Hierbij kun je denken aan het eten (tijdstip, menu, kwaliteit), aan veiligheid (medicijnen, valincidenten, veilig voelen etc) aan kwaliteit (schoonmaak en tevredenheidsonderzoeken) maar ook aan ontspannings- en activiteitenmogelijkheden, etc etc. De CPG bespreekt deze zaken met de leidinggevende om het zo te regelen dat de kwaliteit van zorg voor de cliënten toeneemt. Dit gebeurt in een informele sfeer maar wel met een structureel karakter. 

Omdat er in Zonnekamp zeer uiteenlopende zorg wordt verleend hebben we besloten drie CPG's in te richten, te weten: