Cliëntenparticipatie Zonnekamp

Cliëntenparticipatie Zonnekamp

Welkom op de pagina van Cliëntenbelang Zonnekamp (CBZ) . Op deze pagina treft u informatie  aan van  Cliëntenbelang Zonnekamp.

Cliëntenbelang Zonnekamp is de basis voor informele medezeggenschap van cliënten in Zonnekamp. Zoals elke individuele cliënt zoveel mogelijk de eigen regie mag/moet voeren over de eigen zaken, zo mag de groep cliënten (en/of hun mantelzorgers, contactpersonen of andere vrijwilligers) hierover meepraten.

Waar houdt Cliëntenbelang Zonnekamp zich mee bezig?

Wij houden ons bezig met de onderwerpen die in de alledaagse praktijk voor alle of veel cliënten van groot belang zijn (en dus niet om individuele zaken).
Het gaat eigenlijk over alles wat de kwaliteit en veiligheid van zorg, wonen en welzijn in de dagelijkse praktijk bepaalt. Alledaagse zaken die voor u als cliënt belangrijk zijn of kunnen zijn.  Hierbij kunt u denken aan het eten (tijdstip, menu, kwaliteit), aan veiligheid (medicijnen, valincidenten, veilig voelen etc) aan kwaliteit (schoonmaak en tevredenheidsonderzoeken) maar ook aan ontspannings- en activiteitenmogelijkheden, etc etc.. Wij bespreken deze zaken met de leidinggevende om het zo te regelen dat de kwaliteit van zorg voor de cliënten toeneemt. Dit gebeurt in een informele sfeer maar wel met een structureel karakter. 

Wie zijn de CBZ leden van Zonnekamp?

Op dit moment maken de onderstaande personen deel uit van de Cliënten belang Zonnekamp:

  • Henk Spittje, aandachtsgebied specialistische zorg
  • Frans Klozen, aandachtsgebied specialistische zorg
  • Joke Kuik, aandachtsgebied specialistische zorg
  • Rieta Habing, aandachtsgebied specialistische zorg
  • Paul Petersen, aandachtsgebied De Woonark
  • Jaap van Essen, aandachtsgebied De Woonark, tevens afgevaardigde CMR

Uitbreiding van de CBZ vinden wij altijd fijn en is mogelijk.

Uw inbreng is gewenst!

De CBZ heeft u nodig! Uw bevindingen, ervaringen enz (als cliënt en/of verwanten) zijn voor ons zeer waardevol.

Wij vinden het erg belangrijk dat er door de cliënten en hun verwanten meegedacht wordt over die onderwerpen die in de alledaagse praktijk voor u van groot belang zijn. Mede door uw inbreng hopen we onder andere uw welzijn en welbevinden in Zonnekamp zo aangenaam mogelijk te kunnen maken.

Bij wie kunt u terecht?

Wilt u informatie brengen of krijgen dan kunt u dit doen bij de CBZ leden. Binnenkort zult u op de afdelingen en in de algemene ruimtes een affiche vinden met de namen en foto's van de CPG leden.

U kunt ook informatie krijgen bij de ambtelijk secretaris cliëntenmedezeggenschap en -participatie,  Carolien van Schie-Houwaard. U kunt haar telefonische contacten (06) 22 42 26 13 of via e-mail clientenraad@noorderboog.nl