CPG Specialistische Zorg (Tjalk, Schoener en Klipper)

CPG Specialistische Zorg (Tjalk, Schoener en Klipper)

CPG Zonnekamp is van start gegaan. Woensdag 17 mei 2017  zijn verwanten, vrijwilligers, oud cliëntenraadsleden en leidinggevenden bijeen geweest om een eerste stap te zetten in het opzetten van cliëntenparticipatie in Zonnekamp binnen de divisie Specialistische Zorg. Ondanks de geringe opkomst kunnen we toch spreken van een zeer zinvolle avond waar gedachten en ideeën de revue hebben gepasseerd.

De CPG Zonnekamp SZ zal structureel op informele en praktische wijze overleg hebben met de leidinggevende van de divisie Specialistische Zorg Zonnekamp. Hier zullen onderwerpen aan de orde komen die in de alledaagse praktijk van groot belang zijn voor de cliënten binnen de divisie Specialistische Zorg Zonnekamp.

Interesse?

Informeer bij de leiding binnen de divisie Specialistische Zorg Zonnekamp of bij de CPG leden. U kunt ook informatie krijgen bij de ambtelijk secretaris cliëntenmedezeggenschap en -participatie, Carolien van Schie-Houwaard, (06) 22 42 26 13 of e-mail.