Familie, vrienden, vrijwilligers

Familie, vrienden, vrijwilligers

Wij hechten belang aan het samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en hebben respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen. Zo behouden en/of versterken we de eigen regie van onze cliënten.

Uitgezonderd de cliënten die bij ons komen revalideren, gaat het voor nieuwe bewoners van Zonnekamp om een verhuizing naar een nieuwe woning. We hopen dat familie en bekenden het appartement in Zonnekamp zien als het nieuwe thuis van hun ouder, partner of kennis, waar ze zich altijd welkom voelen. Onze bewoners maken deel uit van een gemeenschap, van een kring van familie, vrienden en zorgmedewerkers. Dat maakt het leven leuker, interessanter en kleurrijker. Zonnekamp ziet mantelzorgers en bekenden als een partner in de zorg, want zij zijn onmisbaar voor het welzijn van de bewoner. Zij kennen de bewoner immers vaak langer en beter, en weten beter waar hij of zij behoefte aan heeft. 

Betrokkenheid mantelzorgers

Zonnekamp stimuleert dat familie en mantelzorgers deel uitmaken van het dagelijks huiselijk leven van de bewoner. Gezamenlijk stemmen we af hoe we dit vorm geven. Dat kan bijvoorbeeld door te helpen bij het koken, te wandelen, helpen bij lichamelijke verzorging, meedoen met een activiteit of dagbesteding, het geven van aandacht en gezelligheid, inrichten van de tuin of het terras, verzorgen van de was/kleding, een praatje maken, organiseren van een gezellige kerstbijeenkomst voor de huiskamer, et cetera. Mantelzorgers kunnen ook helpen door met de bewoner mee te eten. Vooral wanneer eten en drinken moeilijk is geworden, vergroot gezelschap de eetlust.

De samenwerking van zorgmedewerkers en mantelzorgers heeft een grote meerwaarde voor de kwaliteit van leven van onze bewoners.

Samenwerking externen

We werken samen met diverse andere instellingen, bijvoorbeeld Stichting Present, het mantelzorgnetwerk Steenwijkerland, Alzeimercafé, Netwerk ketenzorg dementie, Regionale Scholen Gemeenschap (RSG) en de Beursvloer.

Vrijwilligers

Veel activiteiten in Zonnekamp zijn voor een belangrijk deel alleen mogelijk door de inzet van een grote groep vrijwilligers.  Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Als u daarvoor interesse hebt, kunt u met de vrijwilligerscoördinator de concrete mogelijkheden bespreken.