Specialistische Zorg

Specialistische Zorg

Op Tjalk, Schoener en Klipper bieden we intensieve zorg aan in totaal 60 bewoners met een vorm van dementie. Daarnaast kunnen mensen die zelfstandig wonen één of meer dagdelen per week gebruik maken van de Dagbegeleiding De Ontmoeting.

Wonen

Op elke afdeling wonen 20 bewoners. Iedereen heeft een eigen éénpersoonskamer. Die is voorzien van een bed, tafel en kast. U kunt de kamer zelf aankleden met persoonlijke spullen. Tien bewoners delen samen een centrale huiskamer. In deze gezellige ingerichte woonruimte wordt met elkaar, en soms ook met familieleden en vrijwilligers, onder andere het nieuws van de dag doorgenomen en samen gegeten.
Met activiteiten zorgen we voor afwisseling in het dagritme. Dit kunnen alledaagse handelingen zijn, zoals huishoudelijk klusjes, de krant lezen et cetera. Ook hobby's en interesses van de cliënten zijn bij de activiteiten richtinggevend. Wanneer er behoefte is aan privacy kunt u zich op uw eigen kamer terugtrekken.
 

Maaltijden

Waar mogelijk wordt op de afdelingen iedere dag samen gekookt. Samen koken bevordert het gevoel van huiselijkheid. De geur van eten stimuleert de eetlust, evenals samen eten.

Activiteiten

Met regelmaat organiseren we activiteiten, zoals een bingo, muziekavond of een gezellig borreluurtje. Ook kunt u alle dagen gezamenlijk koffie of thee drinken.

Het programma met activiteiten hangen we maandelijks op de prikborden. Er zijn vaste activiteiten en activiteiten die af en toe worden georganiseerd. Aan een deel van deze activiteiten kunt u kosteloos deelnemen, voor sommige betaalt u een vergoeding.

Zorg en behandeling

Onze deskundige medewerkers zijn 24 uur per dag aanwezig. We stemmen de zorg af op de bewonersgroep, bijvoorbeeld de momenten van eten, het activiteiten aanbod, pauzes, et cetera. In het zorgplan, dat we samen met de cliënt of de mantelzorger opstellen, beschrijven we de afspraken rondom de zorg van de cliënt. Minimaal twee keer per jaar worden deze afspraken besproken tijdens een multidisciplinair overleg (met verschillende zorgverleners). Cliënt en/of mantelzorger worden voor deze gesprekken uitgenodigd. Samen kijken we of de afspraken nog passend zijn, waar nodig passen we ze aan.

Iedere cliënt heeft een persoonlijk begeleider, die de zorg rondom de cliënt organiseert. De cliënt en de familie kunnen bij de persoonlijk begeleider terecht met vragen en opmerkingen.

We stemmen de zorg en begeleiding die u krijgt af op uw persoonlijke situatie. Daarbij kijken we naar wat u nodig heeft, en van wie u advies, begeleiding en/of zorg kunt krijgen.

Op Tjalk, Schoener en Klipper werken betrokken en inspirerende medewerkers met verschillende opleidingen: verpleegkundigen, Verzorgenden IG, helpenden, woonbegeleiders, medewerkers wonen en welzijn. Naast de vele medewerkers is er ook een groep vrijwilligers actief op deze afdelingen, die helpen bij de verschillende activiteiten die georganiseerd worden. Onze medewerkers worden zowel intern als extern geschoold om deskundig te blijven.

Op de afdelingen Tjalk, Schoener en Klipper werken verschillende behandelaren:

Eigen regie

We versterken de eigen regie van cliënten door:

  • Dialooggesprekken te organiseren voor cliënten, naasten en medewerkers.
  • Twee maal per jaar wordt een huiskamergesprek gehouden met cliënten, naasten en vrijwilligers.
  • Twee maal per maand vindt een gedragsvisite plaats met o.a. casusbesprekingen en uitkomsten van de video interactietrainingen. De specialist ouderengeneeskunde) en de psycholoog bieden structurele ondersteuning.