Woonark

Woonark

In de Woonark wonen cliënten met lichte tot matige geheugenproblemen, zoals dementie, en cliënten met een zware lichamelijke beperking. Cliënten die behoefte hebben aan bijvoorbeeld toezicht of (dag)structuur kunnen terecht bij onze dagbestedingsgroepen.

De Woonark beschikt ook over elf aanleunwoningen. Deze woningen zijn verbonden met het hoofdgebouw. Als bewoner van deze woning kunt u, indien u dat wilt, gebruik maken van de faciliteiten van Zonnekamp.

Kamer

Een aantal zaken wordt centraal geregeld of is in uw appartement in De Woonark aanwezig, zoals een telefoontoestel, een kabelabonnement en kabelaansluiting voor uw televisie en radio. Het kabelabonnement en de telefoonkosten zijn voor uw eigen rekening. Als u in De Woonark komt wonen, wordt de verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor u geregeld door Zorggroep Noorderboog.

Maaltijden

Voor de warme maaltijd maken we gebruik van koelverse maaltijden of maaltijdcomponenten die ter plaatse worden geregenereerd. Regenereren is het professioneel bereiden van gerechten in speciale ovens en ovenwagens. De maaltijden brengen we in deze ovenwagens bij uw appartement, zodat u zelf kunt kiezen wat u graag wilt eten. Maaltijden zijn dus vers bereid en uitstekend op temperatuur.

Activiteiten

Regelmatig organiseren we activiteiten, zoals een bingo, muziekavond of een gezellig borreluurtje. Ook kunt u alle dagen gezamenlijk koffie of thee drinken.

Het programma met activiteiten hangen we maandelijks op de prikborden. Er zijn vaste activiteiten en activiteiten die af en toe worden georganiseerd. Aan een deel van deze activiteiten kunt u kosteloos deelnemen, voor sommige betaalt u een vergoeding. Op het prikbord staat aangegeven hoeveel.

Zorg en behandeling

De Woonark biedt somatische verpleeghuiszorg en specifieke zorg aan cliënten met beginnende en lichte vormen van dementie, zoals dagbegeleiding.

De medische verzorging blijft in handen van de (eigen) huisarts en/of medisch specialisten. Bewoners van De Woonark kunnen een beroep doen op de behandelaren van Zorggroep Noorderboog. Waar nodig of gewenst kan de huisarts overleggen met de specialist Ouderengeneeskunde of Psycholoog. Ook bijvoorbeeld onze fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers en diëtistes staan voor u klaar met adviezen en voor behandeling. Zij komen daarvoor naar De Woonark.

"Ik ben dik tevreden met mijn kamer. Mooi ruim met een mooi uitzicht. Ik heb mijn eigen spullen om mij heen. Dat geeft ook een extra thuisgevoel."