Blijk van waardering voor mantelzorgers Steenwijkerland

27 augustus 2015

Het college van B&W heeft ingestemd met een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers. Gemeentes zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de verstrekking van een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers. 

Wethouder Dieke Frantzen: “Mantelzorgers maken het mogelijk dat mensen die zorg nodig hebben langer thuis kunnen blijven wonen. Zij besteden veel liefde en aandacht aan hun medemens en dat mag zeker gewaardeerd worden!” In overleg met de Wmo-raad en het mantelzorgnetwerk is gekozen voor een nieuwe invulling van deze waardering. Mantelzorgers kunnen beloond worden met een VVV-bon van maximaal € 100 of een financiële bijdrage van maximaal € 100 die overgemaakt wordt op de bankrekening.

Week van de mantelzorg

Dieke Frantzen: “Het uitgangspunt van de mantelzorgwaardering is: Wie zorg ontvangt, bepaalt wie mantelzorgwaardering krijgt. Voorwaarde is dat de zorgvrager woont in de gemeente Steenwijkerland. Met de samenwerkingsgemeenten Staphorst, Zwartewaterland, Westerveld en Meppel is afgesproken ditzelfde uitgangspunt te hanteren. We streven ernaar om de eerste mantelzorgwaarderingen uit te reiken in de week van de mantelzorg op donderdag 12 november.”

Aanmelden

Aanmelden kan via www.mantelzorgnetwerksteenwijkerland.nl

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt bellen met (0521)  53 98 88 of mailen naar info@mantelzorgnetwerksteenwijkerland.nl.

Meer nieuws