Gezocht: twee enthousiaste leden voor de Raad van Toezicht

1 oktober 2015

Noorderboog - De Stouwe is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht (RvT), waaronder een voorzitter. De RvT bestaat nu uit 7 personen, vier daarvan treden af. De nieuwe RvT zal bestaan uit 5 personen. 

De RvT houdt toezicht op het besturen en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Daarnaast is ze adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur, vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en legt verantwoording af over het gevoerde toezicht. 

Meer nieuws