Onderhoud hoofdverdeler stroom Reggersoord

27 oktober 2015

Op zaterdag 31 oktober vindt onderhoud plaats aan de hoofdverdeler van Reggersoord. Dat betekent dat er onderbrekingen zullen zijn in de stroomvoorziening.

In de meeste gevallen zal er drie keer 15 minuten geen stroom zijn. De verpleegafdelingen van Reggersoord zijn hier goed op voorbereid, en passen waar nodig hun planning enigszins aan. De verwachting is dat de bewoners er weinig tot geen hinder van ondervinden. 

Op de weg langs Reggersoord (langs het parkeerterrein van het ziekenhuis) worden twee noodaggregaten geplaatst. Deze draaien op dieselmotoren. De voorbereidingen voor het onderhoud beginnen op dinsdag 27 oktober. Op dinsdag 3 november is alles afgerond.

Meer nieuws