Symposium (on)begrepen gedrag

17 oktober 2016

In de verpleging, verzorging en thuiszorg worden we regelmatig geconfronteerd met onbegrepen gedrag. Het is belangrijk voor de verzorging en andere betrokken medewerkers om handvatten aangereikt te krijgen hoe hier mee om te gaan.

Op 28 november organiseren we een symposium met een leuk en interessant programma. Er is een informatiemarkt, er zijn boeiende sprekers en daarna kun je deelnemen aan twee workshops. Laat deze kans om meer te weten te komen over (on)begrepen gedrag niet voorbijgaan! Geef je snel op, vol=vol.

Programma

11.30-12.20       Inloop en informatiestands van onder andere

  • Beweegmodule voor senioren Qwiek.up
  • Beweegtuin Nijha
  • De Fitnesstuin
  • Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland
  • Dementheek
  • Sensorische informatieverwerking Sarkow

12.25-12.30        Opening door de dagvoorzitter

Plenaire lezingen

12.30- 13.30 Gezonde hersenen versus beschadigde hersenen in de praktijk

Voor mensen met ‘gezonde’ hersenen is het moeilijk een brug te slaan naar mensen met ‘beschadigde’ hersenen zoals bij dementie. In deze lezing laat Jos Cuijten ons zien wat het effect kan zijn van beschadigde hersenen en hoe een gunstige leefomgeving kan helpen daar mee om te gaan.

13.30- 13.45 Korte pauze

13.45- 14.15 Stemmingsmanagement

'Onbegrepen gedrag' bij mensen met dementie is het gevolg van opgebouwde stress door een combinatie van biologische, psychologische, sociale en omgevingsfactoren. In deze lezing geeft Frans Hoogeveen voorbeelden van hoe dit gedrag ontstaat en hoe dit te voorkomen of in gunstige richting te beïnvloeden.

14.15- 14.45 Goede zorg bij onbegrepen gedrag

‘Onbegrepen gedrag’ vindt op gezette tijden plaats omdat hulpverleners de vraag soms wel eens missen. Dat leidt dan weer tot ‘onbegrijpelijk gedrag’ van diezelfde hulpverleners en volgens Gerke de Boer is dat van alle tijden. Waar zitten de misverstanden en wat is het belang van troost bij ‘onbegrepen gedrag’.                   

14.45-15.15       Pauze

15.15-16.15       Workshop ronde 1

16.15- 16.30       Korte pauze

16.30-17.30       Workshop ronde 2

17.30-18.00       Afsluiting met frisdrank en een hapje

Workshops

1. Goede zorg bij onbegrepen gedrag (VOL)

Gerke de Boer borduurt voort op zijn plenaire lezing. Wat is goede zorg bij kwetsbare ouderen en wat is het belang van hun vertrouwde gewoonten. Waarom het holisme een achterhaalde zaak is en op welke wijze een goed leven met een akelige ziekte vorm kan worden gegeven.

2. Kijken door de ogen van de dementerende (VOL)

In plaats vanuit ons automatisme het ‘contact’ aan te gaan leren wij, mensen met ‘gezonde’ hersenen af te stemmen op mensen met ‘beschadigde’ hersenen. Jos Cuijten: “In veel gevallen kunnen zij ons niet goed meer begrijpen, maar wij kunnen wel leren hen te begrijpen”. Het kost ons geen tijd om ‘anders’ contact te maken. Wel vraagt het van ons een omdenken waardoor het contact met de mensen met dementie verrassend eenvoudig wordt.

3. Stemmingsmanagement

Deze workshop is het vervolg op de plenaire lezing. In deze workshop gaan de deelnemers concreet aan de slag met een aantal casussen. Hoe bevorder je goede stemming bij mensen met dementie en hoe houd je die stemming goed? Hoe voorkom je stress bij mensen met dementie? En als onbegrepen gedrag toch ontstaat, hoe ga je daar dan mee om?

4. Muziek in de zorg

In de interactieve presentatie verzorgd door Music & memory zullen de deelnemers actief betrokken worden. Er zal bijvoorbeeld gevraagd worden naar favoriete nummers en feedback op het ervaren van diverse opnames en geluidsfragmenten. Ook zullen er video fragmenten getoond worden waarin het effect van favoriete muziek in de zorg omgeving zichtbaar wordt. Doel van de presentatie is de deelnemers enthousiast te maken over favoriete muziek in de zorg en er zelf ook mee aan de slag te gaan.

5. Bewegingsgerichte zorg

In de workshop wordt door twee acteurs van Ervarea een relatie gelegd tussen bewegingsgerichte zorg en onbegrepen gedrag. Dit is een interactieve workshop waarbij de deelnemers kunnen meedenken en invloed kunnen uitoefenen op wat er gebeurt. Met een dosis humor en het denken in mogelijkheden ontstaat als vanzelf een sfeer waarin het out of de box denken ons verder helpt.

6. Sensorische informatieverwerking

Tijdens de workshop wordt door SI therapeuten van zorggroep Noorderboog op een interactieve wijze aandacht besteed aan sensorische informatieverwerking. Wanneer we met onze zintuigen iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen nemen we dat waar. Vaak is zo’n waarneming (prikkel) aanleiding voor ons om iets te doen of juist te laten. Hoe werkt het bij jezelf? Hoe reageer je op prikkels op het moment dat je alertheid is verhoogd of verlaagd? Hoe werkt het waarnemen van en reageren op prikkels bij ouderen met dementie? Dit zijn vragen waar we tijdens de workshop antwoord op geven.

Meer nieuws