Training voor mantelzorgers

12 september 2016

De training in Steenwijk voor mantelzorgers die betrokken zijn bij bewoners van Zorggroep Noorderboog, start deze week. De training wordt gegeven door Mirjam Borghuis  maatschappelijk werker van het Expertise centrum Noorderboog. U kunt nog deelnemen als u wilt.

Er is een training in Steenwijk en in Meppel. Bent u mantelzorger van een bewoner van Zorggroep Noorderboog en wilt u hieraan deelnemen? U kunt zich hier aanmelden of telefonisch contact opnemen met één van de trainers. Klik hier voor meer informatie over de training.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is ondersteuning en zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met beperkingen of ziekte in hun familie, huishouden of bredere sociale netwerk. Mantelzorg kan variëren van werkzaamheden als hulp bij het huishouden tot persoonlijke verzorging en van emotionele steun en begeleiding tot het uitvoeren van praktische klussen. Vaak breiden de activiteiten van mantelzorgers zich geleidelijk uit naarmate de ondersteunings- en zorgbehoefte toeneemt en stopt de mantelzorg niet bij verhuizing naar een zorginstelling.

Aanmelden

Meer nieuws