2012 goed jaar voor Noorderboog

2012 goed jaar voor Noorderboog

6 juni 2013

Zorgcombinatie Noorderboog heeft het jaar 2012 goed afgesloten. Financieel met ruim een miljoen in de plus en kwalitatief weer beter dan het jaar er voor. Het Diaconessenhuis doet het, vergeleken met andere Nederlandse ziekenhuizen, goed. Vrijwel alle specialismen worden door patiënten gewaardeerd met een cijfer tussen de 8 en de 9. Ook de scores van de cliënttevredenheid in de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn gestegen ten opzichte van 2011. 

In het ziekenhuis en in de verpleeg- en verzorgingshuizen is veel aandacht uitgegaan naar kwaliteit en veiligheid. Dit heeft geresulteerd in het opnieuw behalen van het HKZ-kwaliteitscertificaat en een goede waardering in het cliënttevredenheidsonderzoek. In het ziekenhuis zijn grote inspanningen geleverd om de accreditatie voor het Veiligheid Management Systeem te behalen, en dat is gelukt. Voorzitter van de Raad van Bestuur Lidy Hartemink: “Ik ben trots op alle resultaten op het gebied van veiligheid en kwaliteit in onze organisatie. Kwaliteit en veiligheid voor patiënten, cliënten, bewoners en medewerkers vinden we belangrijk. De stijgende waardering daarvoor laat zien dat we op de goede weg zijn.”

Kwaliteit is geen eenvoudige opgave in een tijd waarin de financiële ruimte beperkt is. Juist vanwege die beperkingen wil Noorderboog de groeiende zorgvraag opvangen door het netwerk met huisartsen, gemeenten en andere ziekenhuizen te versterken. De polikliniek in Steenwijk wordt de komende jaren uitgebreid en het ziekenhuis zet zich in voor een seniorvriendelijk behandelklimaat. De deskundigheid op het terrein van ouderenzorg beperkt zich niet alleen tot verpleeg- en verzorgingshuizen maar is ook beschikbaar voor de thuissituatie. Huisartsen worden meer betrokken bij de keuzes die Noorderboog maakt. 

Lidy Hartemink: “We willen er zijn als gezondheidszorg voorziening voor de gehele bevolking van Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel, van jong tot oud. We richten ons op bevordering van gezondheid, behoud van vitaliteit en behandeling van ziektes en aandoeningen. Met de nieuwbouw van De Schiphorst is een prachtig plan gerealiseerd, waarmee we invulling geven aan onze visie op zorg. Noorderboog heeft ambitieuze doelstellingen, waarbij kwaliteit, veiligheid en service voorop staan. We werken er aan de goede resultaten van 2012 vast te houden en nog verder te verbeteren.”

Meer nieuws