2013 succesvol jaar voor Noorderboog

2013 succesvol jaar voor Noorderboog

14 augustus 2014

Het jaarverslag van Zorgcombinatie Noorderboog over 2013 laat zien dat patiënten en cliënten de zorg en behandeling wederom goed waarderen. Het Diaconessenhuis scoorde over het algemeen beter dan vergelijkbare ziekenhuizen in Nederland en de verpleeg- en verzorgingshuizen scoren constant goed.

Trots zijn we ook op het feit dat externe beoordelaars de kwaliteit van Noorderboog goed vinden en daarom het NIAZ kwaliteitscertificaat aan het Diaconessenhuis toekenden en de HKZ accreditatie aan de verpleeg- en verzorgingshuizen hebben afgegeven.

De afronding van de bouw van de nieuwe Schiphorst en de verhuizing van de bewoners daar naar toe is goed verlopen. De bewoners hebben meer comfort en privacy, met de vertrouwde zorg en inzet. Evenals de medewerkers zijn ze content met de nieuwe locatie. Zorgcombinatie Noorderboog maakt deel uit van het netwerk van eerste en derde lijns gezondheidszorg. Daarnaast is samenwerking met de gemeentelijke overheid en met financiers zoals de zorgverzekeraars van groot belang. De huisartsen zijn in 2013 actief betrokken bij de ontwikkelingen van Zorgcombinatie Noorderboog.

Van jong tot oud

Lidy Hartemink, voorzitter Raad van Bestuur: “We willen er zijn als gezond­heids­zorg­voor­zie­ning voor de gehele bevolking van Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel, van jong tot oud. We richten ons op bevordering van gezondheid, behoud van vitaliteit en behandeling van ziektes en aandoeningen. Met de nieuwbouw van De Schiphorst is een prachtig plan gerealiseerd, waarmee we invulling geven aan onze visie op zorg. Noorderboog heeft ambitieuze doelstellingen, waarbij kwaliteit, veiligheid en service voorop staan. We werken er aan de goede resultaten van 2013 vast te houden en nog verder te verbeteren.”

Het volledige jaarverslag is te vinden op de website van Zorgcombinatie Noorderboog. In dit jaarverslag zijn de financiële gegevens nog niet opgenomen. De reden daarvan is dat de overheid heeft geconcludeerd dat de regels omtrent de omzetverantwoording van ziekenhuizen dermate onduidelijk zijn, dat aan alle ziekenhuizen en gecombineerde instellingen uitstel is verleend tot 15 december 2014.

Meer nieuws