ACM keurt fusie Noorderboog Meppel en Isala Zwolle goed

ACM keurt fusie Noorderboog Meppel en Isala Zwolle goed

13 februari 2014

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de fusie tussen Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel en Isala te Zwolle goed. Dat maakte de ACM vandaag bekend. 

Lidy Hartemink, voorzitter Raad van Bestuur Noorderboog en Robbin Thieme Groen, bestuurder Isala, reageren beiden verheugd: "Dit biedt ons de ruimte om op de ingeslagen weg verder te gaan en de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg voor de lange termijn te kunnen garanderen in onze regio’s. Uitgangspunt hierbij is zorg dichtbij waar het kan, ver weg als het moet."

Voordat een definitief besluit wordt genomen, winnen beide organisaties informatie in bij de medezeggenschapsorganen zoals de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad, worden vakbonden geïnformeerd en wordt een boekenonderzoek uitgevoerd. Beide medische staven overleggen komende maanden intensief om vervolgens hun advies uit te brengen. De zorgverzekeraars, huisartsen, overheden en overige belanghebbenden zijn geïnformeerd. Daarnaast is ook het verzoek tot goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de fusie ingediend. Toestemming van hen wordt in het voorjaar verwacht.

Het persbericht van ACM

ACM keurt ziekenhuisfusie Noorderboog en Isala goed
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) keurt de voorgenomen fusie van de ziekenhuizen Noorderboog (Meppel e.o.) en Isala (Zwolle e.o.) goed. ACM vindt dat zorgverzekeraars en patiënten voldoende keuzemogelijkheden houden in de ziekenhuiszorg in deze regio.

In de Zorgcombinatie Noorderboog zitten behalve een ziekenhuis in Meppel en een polikliniek in Steenwijk ook verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg. Isala heeft ziekenhuizen in Zwolle en poliklinieken in Kampen en Heerde.

Zorgverzekeraars en patiëntenraden hebben weinig problemen met deze fusie. Er blijven voldoende mogelijkheden voor verzekeraars om ziekenhuiszorg aan verzekerden aan te bieden. Voor patiënten blijft er voldoende te kiezen bij verschillende ziekenhuizen in de omgeving. Na de fusie zullen waarschijnlijk enkele specialismen vanuit één locatie worden aangeboden om te kunnen blijven voldoen aan kwaliteitseisen in de zorg.

ACM hecht veel waarde aan de oordelen van patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars en heeft de verschillende argumenten zorgvuldig afgewogen. De manier van beoordelen van fusies en samenwerkingen door ACM staat beschreven in de ‘Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg’.

Meer nieuws