Eerste huurder in Nijenstede

Eerste huurder in Nijenstede

13 juli 2015

In Woonzorgcentrum Nijenstede in Steenwijk heeft de eerste huurder afgelopen vrijdag de sleutel van haar appartement gekregen.

In het kader van het scheiden van wonen en zorg, mogen zorginstellingen nu appartementen verhuren en daarbij zorg verlenen. De bewoners wonen zelfstandig, en kunnen zorg inhuren wanneer nodig of gewenst. Voorheen werden bij een verblijf in een instelling zowel de woonlasten als de zorg uit de AWBZ betaald. Met de nieuwe wetgeving betalen mensen zelf de woonlasten, zoals zij dat hun hele leven hebben gedaan, en voor de zorg bestaat een collectieve verzekering.

Veiligheid, gemak en gezelligheid

Nijenstede biedt veiligheid, gemak, geborgenheid en gezelligheid en zorg is beschikbaar als het nodig is. Daarbij wordt uitgegaan van wat iemand kan en wil, waarbij de bewoners hun vaardigheden optimaal kunnen benutten, met hulp waar nodig en gewenst. Zo gewoon mogelijk, speciaal waar noodzakelijk. Voorzieningen en activiteiten zijn in de nabijheid, evenals zorg en eerste levensbehoeften. Bewoners hebben hun privacy en kunnen gezelschap zoeken als ze dat willen.

Feestelijke ontvangst

De eerste bewoonster is feestelijk ontvangen. Op de foto krijgt ze de sleutel overhandigd door Carin Dijkstra van de Zorgadministratie, onder toeziend oog van RVE-manager Janny Meijering.

Meer nieuws