Fusie VV&T Noorderboog en De Stouwe: Sterker door samenwerking

Fusie VV&T Noorderboog en De Stouwe: Sterker door samenwerking

22 december 2014

Het verplegings-, verzorgings- en thuiszorgdeel (VV&T) van Zorgcombinatie Noorderboog en De Stouwe gaan fuseren. Hiertoe hebben de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht besloten. De organisaties kiezen er voor om dit in twee fases te doen: eerst een bestuurlijke fusie, daarna een juridische fusie.

Als De Stouwe en de VV&T Noorderboog meer gaan samenwerken, verbetert de aansluiting tussen zorg thuis, verzorgd wonen in een woon-zorgcomplex en beschermd wonen in een verpleeghuis. Verder ontstaan er meer mogelijkheden voor het Expertisecentrum Noorderboog, dat in deze regio een beter en breder aanbod kan bieden voor kwetsbare ouderen, revalidatiepatiënten en chronisch zieken. Daardoor kunnen mensen langer op een veilige en verantwoorde manier thuis of in een woon-zorgcomplex van de VV&T Noorderboog of van De Stouwe blijven wonen. Tevens ontstaan er door de fusie meer kansen om zoveel mogelijk werkgelegenheid in de zorg in deze regio te behouden, met ontplooiingsmogelijkheden voor de huidige medewerkers.

Twee fases

De fusie gebeurt in twee fases, eerst een bestuurlijke en daarna een juridische fusie. Hier is voor gekozen omdat er tijd nodig is om alle processen en systemen op elkaar te laten aansluiten, zodat de fusie zo soepel mogelijk kan verlopen. 

Eerste fase

De eerste fase, de bestuurlijke fusie, zal naar verwachting per 1 juli 2015 plaatsvinden, onder de voorwaarde dat de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en de ACM (Autoriteit Consument en Markt) hun toestemming geven. Daarna wordt vanuit één gezamenlijk bestuur toegewerkt naar een juridische fusie. 

Meer nieuws