Noorderboog heeft een goed jaar achter de rug

18 juni 2012

Zorgcombinatie Noorderboog heeft het jaar 2011 met een positief resultaat van 2,6 miljoen euro afgesloten. Zowel het ziekenhuis als de verpleeg- en verzorgingshuizen deden het in 2011 beter dan in 2010.

Naast een goed financieel resultaat wordt de zorgverlening ook goed gewaardeerd. Ruim driekwart van de inwoners van het verzorgingsgebied van Noorderboog kiest voor de medische zorg van het Diaconessenhuis. Ook de zorg voor cliënten van de verpleeg- en verzorgingshuizen wordt goed gewaardeerd. De uitkomsten van tevredenheidsmetingen geven bijna overal ruime zevens te zien.

“Noorderboog ligt goed op koers,” aldus bestuurder Lidy Hartemink. “De financiële buffers zijn op orde, maar kunnen altijd beter, zeker gezien de onzekere tijden die nog komen. Minstens zo belangrijk is de positieve waardering van cliënten en patiënten.”

Noorderboog heeft enkele jaren geleden de koers opnieuw uitgezet. Kijkend naar de resultaten slaan de gemaakte keuzes aan; behalve cliënten en patiënten hebben banken en verzekeraars weer vertrouwen in de organisatie. Noorderboog is er op gericht dat ze dé organisatie wil zijn die medisch specialistische hulp en verpleging en verzorging biedt in Noordwest Overijssel en Zuidwest Drenthe. Samen met huisartsen, thuiszorgorganisaties en andere aanbieders van zorg voelt Noorderboog zich verantwoordelijk voor de regio.

Noorderboog wil daarom ook de toegangspoort zijn voor topklinische zorg. Daarom wordt de samenwerking met Isala Klinieken in Zwolle onderzocht. Door die samenwerking kan de regio blijven rekenen op goede en toegankelijke zorg. De polikliniek blijft lokaal, ook wanneer een hoogcomplexe ingreep in een topklinisch ziekenhuis moet gebeuren.

Met de nieuwbouw van de Schiphorst (gereed begin 2013) en andere in ontwikkeling zijnde plannen zet ook de Verpleging en Verzorging de ontwikkeling door naar een moderne aanbieder van zorg. Kleinschaligheid in wonen en zorg, ook binnen een groot gebouw, is telkens de leidraad. Noorderboog heeft met de combinatie ziekenhuis en Verpleging en Verzorging een unieke mogelijkheid om alle regionale basiszorg aan te bieden, inclusief expertise op vele terreinen zoals ouderenzorg, revalidatie, neurologie, bewegen en oncologie.

Meer nieuws