Manifest: Zorg voor de toekomst van ouderen

21 februari 2012

Vier grote maatschappelijke organisaties hebben het college van Burgemeester en Wethouders van Meppel deze week een manifest aangeboden. Zij maken zich grote zorgen over de toekomst van ouderen in Meppel. De vier organisaties voorzien problemen met de vraag naar WMO-voorzieningen. Die vraag neemt door het stijgend aantal ouderen snel toe. Voorspeld wordt, dat ouderen binnen tien jaar niet meer de zorg kunnen krijgen die nodig is.

Kansen

“De haalbaarheid en betaalbaarheid van de zorg wordt een groot probleem,” aldus Peter Visch, directeur van de Stouwe. “Wij willen het vraagstuk echter vooral benaderen vanuit het perspectief van kansen. En die liggen bij goede samenwerking tussen instanties, maar ook bij ouderen zelf.”

Sandra Korthuis, directeur van Woonconcept, vult aan: “We moeten veel meer gebruik van de mogelijkheden die veel actieve ouderen hebben. De sleutel ligt bij het activeren van ouderen tot op hoge leeftijd in combinatie met het toepassen van het kantelingsprincipe uit de WMO.”

Dit ‘kantelingsprincipe’ houdt in, dat er wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen en dat wordt gekeken wat écht nodig is. “De oplossing zit soms in een heel andere hoek dan in een zogenaamd ‘verzekerd recht’. Belangrijk is dat ouderen hun eigen vitaliteit heel goed benutten,” aldus Korthuis. Ze stelt: “Uit onderzoek blijkt, dat ouderen hierdoor een prettiger leven leiden én minder van zorg en voorzieningen nodig hebben.”

Meer doen voor meer mensen

Visch voegt daaraan toe: “Als echte Meppeler organisaties kunnen we hiermee gezamenlijk de ‘oudere’ inwoners van Meppel ondersteunen. We kunnen meer doen voor meer mensen voor hetzelfde geld.”

Ook de Stichting Welzijn Meppel/Westerveld onderschrijft het manifest. Directeur Corine Volleberg: “We hebben elkaar gevonden op het gebied van leven/zorg/wonen. De nieuwe ‘oudere’ heeft een andere manier van leven. We zijn klaar voor de toekomstige oudere en als we de lijn van het Manifest aanhouden, blijft zorg voor hen betaalbaar.”

Breed inzetten

Titus Vissers, directeur van zorgcombinatie Noorderboog: “Deze aanpak willen we breed invoeren, dus op het hele terrein van welzijn, wonen en zorg in Meppel. Dat willen we samen met de gemeente doen. Als we nu met elkaar hiervoor de lijnen uitzetten, is Meppel over tien jaar een stad waar ouderen zo lang mogelijk zelfstandig leven, waar ze een actief en prettig leven leiden. En waar ze alleen gebruik maken van voorzieningen als het echt niet anders kan.”

Mooi Meppeler resultaat

Het manifest is in ontvangst genomen door burgemeester Jan Westmaas en de wethouders Myriam Jansen en Ton Dohle, namens het college. Zij noemden het manifest een “mooi Meppeler resultaat.” De collegeleden constateren dat de vier partijen elkaar in de zorg voor onze ouderen hebben gevonden: elk met een eigen rol maar met “een optimaliserende aanpak.”

Het manifest is gezamenlijk opgesteld door de stichtingen Noorderboog, De Stouwe, Stichting Welzijn Meppel/Westerveld en Woonconcept.

Meer nieuws