Primeur Tovertafel in Drenthe

Primeur Tovertafel in Drenthe

14 september 2015

Op 21 september om 14.30 uur wordt in De Schiphorst in Meppel de eerste Active Cues Tovertafel in Drenthe onthuld. De Tovertafel is een nieuw spelconcept voor mensen met dementie dat bestaat uit lichtanimaties die worden geprojecteerd op een eettafel. 

De lichtprojecties zijn interactief: ze reageren op de beweging van handen en armen. Er zijn tot nu toe zeven games ontwikkeld om ouderen met dementie op fysiek, sociaal én mentaal vlak te stimuleren.

Meer bewegen

De Actives Cues Tovertafel is het resultaat van een vierjarig promotieonderzoek van Hester Anderiesen aan de faculteiten Industrieel Ontwerpen (TU Delft) en Klinische Neuropsychologie (VU Amsterdam).  De Tovertafel werd in nauwe samenwerking met bewoners van een zorgorganisatie ontwikkeld. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat gebruik van de Tovertafel een positieve trend teweeg brengt in het welbevinden en de sociale activiteit van ouderen met dementie en dat zij duidelijk meer gaan bewegen.

Meer nieuws