Samenwerking Noorderboog en De Stouwe

Samenwerking Noorderboog en De Stouwe

8 september 2014

Zorgcombinatie Noorderboog en De Stouwe gaan intensiever samenwerken. Dit leidt naar verwachting tot een juridische fusie tussen het VV&T-deel van Noorderboog en De Stouwe, uiterlijk per 1 juli 2015.

“De grote veranderingen in de langdurige zorg vragen van zorgorganisaties om hier slagvaardig op in te spelen. Wij denken dat we dit het beste kunnen realiseren door een juridische fusie tussen Noorderboog en De Stouwe. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er mogelijkheden zijn om de langdurige zorg te versterken door middel van een intensievere samenwerking”, aldus Peter Visch, directeur/ bestuurder van De Stouwe.

Sterker door samenwerking

Als De Stouwe en Noorderboog meer en beter gaan samenwerken, verbetert de aansluiting tussen zorg thuis, verzorgd wonen in een woonzorgcomplex en beschermd wonen in een verpleeghuis. Verder ontstaan er meer mogelijkheden voor het Expertisecentrum, die in deze regio een beter en breder aanbod kan bieden voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Daardoor kunnen mensen langer op een veilige en verantwoorde manier thuis of in een woonzorgcomplex van Noorderboog of van De Stouwe blijven wonen.

Lidy Hartemink, voorzitter Raad van Bestuur Noorderboog: “De samenwerking leidt tot betere borging en meer mogelijkheden om de kwaliteit en veiligheid van zorg optimaal te houden. Bovendien ontstaan zo meer kansen om zoveel mogelijk werkgelegenheid in de zorg in deze regio te behouden, met ontplooiingsmogelijkheden voor de huidige medewerkers.”

Hoe verhoudt zich dit tot de fusie tussen Noorderboog en Isala?

De fusie tussen Noorderboog en Isala vindt zo mogelijk plaats per 1 januari 2015. Na de fusie wordt het VV&T-deel van Noorderboog ondergebracht in een aparte rechtspersoon, die uiterlijk tot 1 juli 2015 onder het bestuur van de Isala Holding blijft. Vervolgens wordt de VV&T rechtspersoon afgesplitst van de Isala Holding en fuseert met De Stouwe.

Meer nieuws