Tevredenheid cliënten Noorderboog verder gestegen

Tevredenheid cliënten Noorderboog verder gestegen

1 september 2014

Cliënten en de vertegenwoordigers van cliënten van de verpleeg- en verzorgingshuizen, en de dagactiviteiten van Zorgcombinatie Noorderboog zijn tevreden over de dienstverlening en de kwaliteit van de medewerkers en de organisatie.

Dat blijkt uit het onderzoek dat onderzoeksbureau Facit in maart 2014 heeft uitgevoerd, in opdracht van Zorgcombinatie Noorderboog. In 2012 is dit onderzoek ook gedaan, en daarmee vergeleken is de tevredenheid toegenomen.

Rob Hindriks, directeur Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, heeft wel een idee waar dat door komt. “Wonen in de Schiphorst is met het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw veel comfortabeler geworden. Iedere bewoner heeft een eigen appartement, met veel meer privacy en gemak. In 2015 gaan we dat ook in Zonnekamp realiseren, Ook wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om tot nieuwbouw voor locatie Reggersoord te komen. Een fijne en warme woonplek is voor mensen belangrijk, met zorg en hulp in de nabijheid als dat nodig is. Met de informatie uit dit onderzoek kunnen we de zorg nog beter afstemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten, en kunnen we plannen maken voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Hierbij betrekken we ook de cliëntenraden.”

De tevredenheid is onderzocht met behulp van interviews en schriftelijke vragenlijsten. Onderwerpen waren zaken als maaltijden, privacy, dagbesteding, de kwaliteit van de zorg en de zorgverleners, bejegening, schoonmaak et cetera.

Rapportcijfer

Aan cliënten en contactpersonen is gevraagd om een rapportcijfer te geven voor de tevredenheid over de dienstverlening en de kwaliteit van de organisatie en de medewerkers. Hieruit blijkt dat de tevredenheid op beide onderdelen is verbeterd.

  2012 2014
Organisatie 7.6 8.1
Medewerkers 7.7 8.3
Meer nieuws