Zorgbemiddeling na ziekenhuisopname vanaf 1 september centraal geregeld

3 september 2012

Na een ziekenhuisopname heeft een patiënt soms nazorg nodig. Deze ‘zorg thuis’ wordt meestal uitgevoerd door een thuiszorgorganisatie. Ook kan het voorkomen dat verdere behandeling en/of revalidatie in een verpleeghuis of een verzorgingshuis noodzakelijk is.

Tot nu toe werd de vraag voor nazorg thuis behandeld door de transferverpleegkundige van het transferpunt in het Diaconessenhuis. De vraag voor verdere behandeling en/of revalidatie in een verpleeghuis werd behandeld door het medisch maatschappelijk werk van het ziekenhuis.

Vanaf 1 september worden alle aanvragen voor patiënten die na een ziekenhuisopname zorg nodig hebben centraal geregeld vanuit het transferpunt (onderdeel van het opnameservicepunt) in het ziekenhuis. Groot voordeel hiervan is dat de patiënt en zijn/ haar familie maar met één persoon te maken krijgt en maar één keer het verhaal hoeft te vertellen. Daarnaast kan het centrale transferpunt al bij de start van de behandeling in het ziekenhuis de nazorg regelen, zodat dit zo goed mogelijk aansluit op de opname in het ziekenhuis.

Vanaf 1 september zal de functienaam ‘transferverpleegkundige’ worden losgelaten. Alle medewerkers die te maken hebben met het regelen van nazorg zijn vanaf dan ‘zorgbemiddelaar’.

Meer nieuws