Noorderboog en Isala willen permanente samenwerking

27 januari 2012

De besturen en medische staven van Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel en Isala klinieken in Zwolle hebben besloten hun bestaande samenwerking verder uit te bouwen en permanent te maken. Artsen van beide ziekenhuizen bundelen hun krachten om zo de beste zorg voor patiënten in beide verzorgingsgebieden blijvend te garanderen. Met de permanente samenwerking spelen beide ziekenhuizen ook beter in op landelijke kwaliteitseisen aan de zorg die hoger worden, terwijl de beschikbare middelen schaarser worden. De grootste verzekeraar in de beide verzorgingsregio’s, Zilveren Kruis Achmea, staat achter dit plan om zo twee toekomstbestendige ziekenhuizen te creëren met goede, doelmatige, bereikbare en betaalbare zorg.

“Onze ambitie is de basiszorg voor alle inwoners in beide verzorgingsgebieden op hoog niveau te garanderen bij zowel Zorgcombinatie Noorderboog als de Isala klinieken. Voor ingewikkelder zorg kunnen mensen ook bij de Isala klinieken terecht. Wij vinden dat in onze verzorgingsgebieden iedereen recht heeft op dezelfde kwaliteit van basiszorg én ingewikkelde zorg. Door de reeds bestaande medische samenwerking uit te bouwen, wordt de optelsom meer dan de som der delen,” aldus bestuurders Lidy Hartemink van Zorgcombinatie Noorderboog en Marjanne Sint van Isala klinieken.

Meerwaarde

Door het permanent maken en verder uitbouwen van de bestaande samenwerking lopen beide ziekenhuizen ook vooruit op de aanscherping van de landelijke minimumnormen waaraan specialisten de komende jaren moeten voldoen. Ook is de samenwerking een antwoord op maatregelen van overheid en verzekeraars om de kosten van de gezondheidszorg te beheersen. Die maatregelen zijn nodig omdat volume- en kostenstijgingen op den duur de solidariteit onder druk zet. De verzekeraar let steeds scherper op prijs, kwaliteit en volume. Als ieder ziekenhuis hier zelf het antwoord op probeert te vinden, bestaat het risico van geleidelijke uitholling van kwaliteit en verschraling van het aanbod. De samenwerking biedt voor Isala de kans zijn positie als topklinisch ziekenhuis verder te versterken en garandeert dat Zorgcombinatie Noorderboog in staat blijft basiszorg aan de inwoners in de regio te verlenen. In de komende maanden gaan de ziekenhuizen deze samenwerking uitwerken.

Verloskunde

Om aan de toekomstige aangescherpte kwaliteitsnormen in Nederland voor verloskunde te kunnen voldoen, is het volgens de ziekenhuizen onontkoombaar dat in de regio de ziekenhuisbevallingen op termijn geconcentreerd moeten worden in Zwolle. Om de bereikbaarheid ook in die situatie te kunnen waarborgen, zijn echter eerst aanpassingen in de ambulancedienstenstructuur noodzakelijk. Verder is het cruciaal dat afspraken gemaakt worden met de verloskundigen om een sluitende zorgketen te realiseren. Partijen zijn hierover constructief in gesprek. In het geval van concentratie van verloskundige zorg kunnen patiënten voor voor- en nazorg uiteraard op verschillende locaties terecht.

Meer nieuws