Kuiers, Gerline

Kuiers, Gerline
Functie
Maatschappelijk werker

Aandachtsgebieden

  • Begeleiding en behandeling van cliënten met geheugenproblemen
  • Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling
  • Aandachtsfunctionaris mantelzorg

Gerline Kuiers is sinds juni 2016 afgestudeerd aan de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. Ze heeft ervaring in het wijkgericht werken, welzijnswerk, maatschappelijk werk en de informele zorg.

Contact

Mail of bel (06) 57 16 81 40