Beckers, Nolda

Beckers, Nolda
Functie
Casemanager dementie

Aandachtsgebieden

  • Casemanager Netwerk Dementie Drenthe

Nolda Beckers werkt  sinds 1994 als maatschappelijk werker bij Zorggroep Noorderboog. In 1994 heeft zij de hbo-opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening afgerond aan de Hogeschool  te Enschede In 2002 heeft zij in Zwolle, Windesheim de voortgezette opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening afgerond  en  in 2012  de post hbo-opleiding Cliëntgericht multimethodisch maatschappelijk werk.  Zij is  Ingeschreven in het registerplein,  kwaliteitskeurmerk  voor sociaal professionals (voorheen BAMw).