Kwaliteit en veiligheid

Zorggroep Noorderboog wil door het bieden van goede zorg de kwaliteit van leven van de cliënt verbeteren.

HKZ-kwaliteitskeurmerk

Alle verpleeghuizen en woonzorgcentra van Zorggroep Noorderboog hebben het HKZ-kwaliteitskeurmerk. Ieder jaar wordt door een onafhankelijk bureau gecontroleerd of we (nog) aan alle eisen voldoen.

Cliƫnttevredenheidsonderzoek

De ervaringen van de cliënten of contactpersonen met onze zorg zijn voor ons het uitgangspunt om de zorg af te stemmen op de wensen en behoeften van de cliënt en waar mogelijk te verbeteren. Daarom houdt Zorggroep Noorderboog iedere twee jaar een cliënttevredenheidsonderzoek onder de cliënten en de contactpersonen van cliënten.

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van de zorg is een belangrijk aandachtspunt binnen de verpleeghuizen en woonzorgcentra van Zorggroep Noorderboog. In het zorgplan van de cliënt worden aspecten als onder- en overgewicht, huidletsel, incontinentie, valincidenten, medicijnincidenten en depressie of het risico daarop, nauwkeurig geregistreerd en regelmatig gecontroleerd. Eén keer per jaar worden deze gegevens van alle cliënten verzameld om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorg. De locatiemanagers stellen op basis van deze rapporten verbeterplannen op, in samenspraak met de teams en de cliëntenraden