Kwaliteit van de zorg

De kwaliteit van de zorg voor de cliënt is een belangrijk aandachtspunt binnen de verpleeghuizen en woonzorgcentra van Zorggroep Noorderboog.

In het zorgplan van de cliënt worden aspecten als onder- en overgewicht, huidletsel, incontinentie, valincidenten, medicijnincidenten en depressie of het risico daarop, nauwkeurig geregistreerd en regelmatig gecontroleerd. Eén keer per jaar worden deze gegevens van alle cliënten verzameld om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorg. De locatiemanagers stellen op basis van deze rapporten verbeterplannen op, in samenspraak met de teams en de cliëntenraden.