Nijenstede

Iedere twee jaar laat Zorgcombinatie Noorderboog de bewoners van de verzorgings- en de verpleeghuizen en/of de vertegenwoordigers van de bewoners interviewen over hun ervaringen met onze zorg. De hoofden van de afdelingen bespreken de uitkomsten van deze onderzoeken met de medewerkers die bij de zorgverlening betrokken zijn en met de cliëntenraad. Verbeterpunten worden opgepakt per afdeling.

Resultaten

In onderstaand overzicht vindt u in rapportcijfers de mate van tevredenheid van onze cliënten of hun contactpersonen over Nijenstede en de medewerkers.

  Locatie Medewerkers
2012 8.5 8.8
2014 8.5 8.5

Rapporten

Hier vindt u het volledige rapport van het meest recente tevredenheidsonderzoek: