CPG De Schiphorst

CPG De Schiphorst

CPG De Schiphorst bestaat uit vrijwilligers, die nauw betrokken zijn bij de cliënten.  Het overleg met de leidinggevende van De Schiphorst is vooral praktisch en informeel. We zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die zich bezig houdt met onderwerpen die in de alledaagse praktijk van  groot belang zijn voor de cliënten in De Schiphorst.

Interesse?

Informeer bij de leiding van De Schiphorst of de CPG leden. U kunt ook informatie krijgen bij de ambtelijk secretaris cliëntenmedezeggenschap en -participatie, Carolien van Schie-Houwaard, bereikbaar via 06-22422613 of e-mail .