CPG Het Anker

CPG Het Anker

CPG Het Anker in oprichting

Dinsdagavond 13 juni 2017 is er een eerste stap gezet in het opzetten van cliëntenparticipatie in Het Anker in Meppel.  Cliënten, verwanten en de leidinggevende hebben deze avond gesproken over hoe de participatie binnen het Anker het beste ingevuld kan worden.  Allen waren het er over eens dat hier zeker een vervolg aan gegeven moet worden waarbij allerlei ideeën gedachten de revue passeerde . 

Inmiddels heeft de 2e bijeenkomst plaatsgevonden op 11 juli '17.  In de rechterkolom treft u een kort verslag aan van de punten die die avond besproken zijn.

Interesse?

Heeft u ook interesse om aan te sluiten bij de CPG het Anker of wilt u meer weten:

Informeer bij de leiding van Het Anker of Henk Weide (CPG en CMR lid). U kunt ook informatie krijgen bij de ambtelijk secretaris cliëntenmedezeggenschap en -participatie, Carolien van Schie-Houwaard, bereikbaar via 06-22422613 of e-mail .