CPG Jan Thijs Seinenhof

CPG Jan Thijs Seinenhof

Klankbordgroep

CPG Jan Thijs Seinenhof (of ook wel bekend als de klankbordgroep) bestaat uit cliënten van Jan Thijs Seinenhof en vrijwilligers en/of verwanten die nauw betrokken zijn bij de cliënten van Jan Thijs Seinenhof.  We zijn een enthousiaste groep die met elkaar het dagelijks gebeuren rondom de cliënt  in Jan Thijs Seinenhof in de gaten houden.  Ons motto is: "Het gaat goed in de Jan Thijs Seinenhof, maar waar kan moet het beter".

Aandachtpunten voor ons zijn oa  schoonmaak, hygiëne, toezicht in de huiskamers en personeelsbezetting maar ook het welbevinden van onze bewoners.  1 x per maand hebben we een overleg met de locatiemanager in een open, ongedwongen en praktische sfeer.  Zo hebben we bijvoorbeeld er vorig jaar voor gezorgd dat er een spiegel in de lift moest komen om "achteruitrij"ongelukken te voorkomen.

 

Versterking

We zijn op zoek naar versterking. Ons streven is om vanuit iedere afdeling verschillende mensen in de klankbordgroep te hebben. Hierbij denken we dus aan bewoners, familie en vrijwilligers. Ook als u éénmalig wilt meepraten bent u van harte welkom om een keer aan te schuiven bij ons maandelijks overleg.

Data

In 2017 overleggen we op de volgende data in :

Donderdag 7 september '17 om 10.30 uur

Donderdag 5 oktober '17 om 10.30 uur

Donderdag 2 november '17 om 10.30 uur

Donderdag 7 december '17 om 10.30 uur.

Interesse? Informeer bij de leiding van Jan Thijs Seinenhof of de CPG leden. U kunt ook informatie krijgen bij de ambtelijk secretaris cliëntenmedezeggenschap en -participatie, Carolien van Schie-Houwaard, bereikbaar via telefoon of e-mail .