Nieuws

Nieuws

Zomerreces

13/06/2017

De CMR heeft zijn zomerreces halverwege juli tot en met eind augustus 2017. Het overleg van 2 augustus 2017  komt hiermee te vervallen.

Lees meer

Doelmatige medezeggenschap van cliënten

20/12/2016

Afgelopen woensdag, 14 december 2016,  hebben de voorzitter a.i van de Cliëntenmedezeggenschap (Tini Sanders)  en de Raad van Bestuur van Zorggroep Noorderboog (Huub Rommers) het nieuwe Instellingsbesluit ClientenMedezeggenschapsRaad (CMR) ondertekend. Na een voorbereidingsperiode van enkele maanden zal dit 1 januari 2017 in gaan.

Lees meer