Samenstelling CMR

Samenstelling CMR

Vanaf 1 januari 2017 is de CMR (Cliënten Medezeggenschaps Raad) ingesteld.

De samenstelling van de CMR is op dit moment:

Henk Weide voor Reggersoord, Het Anker en Kaailanden ( Woon- en wijkzorg, Geriatrische Revalidatie Zorg en Zorg en Specialistische Zorg)

Janny Brug voor De Schiphorst (Specialistische Zorg)

Joop van Haaften voor Zonnekamp en De Woonark (Geriatrische Revalidatie Zorg en Woon- en wijkzorg)

Henk Spittje voor Zonnekamp (Specialistische Zorg)

Hans Pastoor voor Reestoord (Woon- en wijkzorg)

Henk Veld voor 't Vonder (Woon- en wijkzorg)

Tini Sanders voor De Menning (Woon- en wijkzorg), tevens voorzitter van de CMR.

 

De CMR vergadert in principe elke eerste woensdag van de maand met de Raad van Bestuur.

De CMR gebruikt deze websitepagina's om cliënten/CPG-vrijwilligers en anderen te informeren over zijn activiteiten. Carolien van Schie-Houwaard, ambtelijk secretaris cliëntenmedezeggenschap en -participatie, zal deze pagina's onderhouden. U kunt haar via de email of telefoon 06-22422613 bereiken. Eventuele reacties en/of vragen kunnen via haar gesteld worden.