Missie en visie

Missie en visie

Zorggroep Noorderboog bestaat uit veertien woonzorgcentra en verpleeghuizen en thuiszorg. Onze locaties zijn te vinden in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Voor alle mensen in die regio bieden wij een compleet pakket van zorg, behandeling en ondersteuning in alle levensfasen. De kracht van Noorderboog is het besef dat samenwerking de sleutel is tot succes.

Inhoudsopgave

 1. Missie
 2. Visie
 3. Kernwaarden

Missie

De zorgbehoeften en daaraan gerelateerde wensen van de bevolking van Zuidwest-Drenthe/Noordwest-Overijssel en haar omgeving zijn voor Zorggroep  Noorderboog  richtinggevend voor het aanbod. Voor al deze mensen biedt Zorggroep Noorderboog zelf, dan wel in combinatie met derden, het complete pakket van zorg, behandeling en ondersteuning. De vraag van de mens in samenhang met zijn omgeving, de menselijke maat in onze zorg en de veiligheid en kwaliteit van onze zorg zijn ons uitgangspunt van handelen.

Visie

 • Wij zijn vernieuwend, ambitieus en luisteren actief naar onze klanten, spelen in op de zorgbehoefte van en vanuit verbondenheid met de mensen in de regio.
 • Wij organiseren de zorg en ondersteuning van preventie tot nazorg, waarbij het naadloos aansluiten van verschillende zorgvormen voorop staat.
 • Onze inzet helpt onze klanten de regie op eigen leven zolang mogelijk te behouden.
 • Wij excelleren in dat wat we doen: het leveren van deskundige zorg in een voor onze klanten gastvrije en veilige omgeving, thuis of in één van onze locaties.
 • Wij leveren zorg en ondersteuning conform de professionele standaarden, en maken daarbij gebruik van de aanwezigheid van onze gebundelde kennis en expertise.
 • Wij doen ons werk gedreven en met veel betrokkenheid.
 • Wij leggen grote nadruk op het nemen van eigen verantwoordelijkheid en stimuleren elkaar ons te ontplooien. Wij waarderen inzet en betrokkenheid, stimuleren samenwerking en luisteren actief naar elkaar.
 • Wij ontvangen mensen in een prettige omgeving of komen bij mensen thuis, om de behoefte aan zorg, behandeling en ondersteuning in samenspraak in te vullen.
 • Wij kiezen voor samenwerking met andere partners in de regio om voor de cliënten naadloos op elkaar aansluitende zorg te kunnen realiseren.
 • In onze houding en gedrag dragen wij onze kernwaarden uit.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

 • Betrokken
 • Betrouwbaar
 • Deskundig