Raad van Toezicht

Zorggroep Noorderboog is ontstaan door de fusie van Noorderboog VVT en De Stouwe.

Leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd zonder last of ruggespraak. Eén lid is benoemd op voordracht van de Cliëntenraden en één op voordracht van de Ondernemingsraad. Ieder lid van de Raad van Toezicht behartigt het belang van het concern als geheel en niet een deelbelang.

De leden van de Raad van Toezicht hebben oog voor zowel het organisatiebelang, de belangen van alle betrokkenen (met inbegrip van patiënten/cliënten en medewerkers), als voor het maatschappelijk belang.

Van links naar rechts: Elma Hafkamp, Fred van Dorp, Annette Stekelenburg (voorzitter), Mark Sluiter, Rinette de Jong Van links naar rechts: Elma Hafkamp, Fred van Dorp, Annette Stekelenburg (voorzitter), Mark Sluiter, Rinette de Jong