Netwerk palliatieve zorg

Zorgcombinatie Noorderboog is partner in het netwerk palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland. Samen met de ketenpartners wil Noorderboog hoge kwaliteit van zorg bieden aan cliënten in de palliatieve fase.

Wij willen samen met andere zorgaanbieders, zoals thuiszorginstellingen, stichtingen vrijwillige terminale thuiszorg, verzorgingshuizen en hospices, een breed palet van palliatieve zorg bieden aan onze cliënten.

De doelstellingen van dit netwerk zijn:

  • Garant staan voor de continuïteit van zorg, door een uitstekende samenwerking tussen de zorginstellingen in het netwerk te creëren, waardoor de overgang van cliënten naar huis of elders soepel verloopt.
  • De juiste afstemming van het zorgaanbod op de vraag naar palliatief terminale zorg vinden. De cliënt bepaalt welke zorg door wie en waar gegeven wordt.
  • Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg.
  • Consultatie- en deskundigheidsbevordering. Er wordt efficiënt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en expertise binnen het netwerk. Het netwerk wil bijdragen aan spreiding, uitwisseling, ontwikkeling van palliatieve zorg en het gebruik van kennis betreffende de palliatieve zorg bevorderen.
  • Het geven van goede voorlichting en informatie aan cliënten en hun naasten over de palliatieve en/of terminale fase en welke zorg hierbij nodig of wenselijk is.