Regiocampus

Regiocampus (voorheen Zorgcampus Noorderboog) is sinds 18 november 2013 officieel een feit. Zorggroep Noorderboog is lid van de coöperatie van de Regiocampus.

De Regiocampus is een netwerk in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel dat zorg, onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten met elkaar verbindt. Ondersteund door de nieuwste kennis en technieken worden er voldoende en gekwalificeerde medewerkers opgeleid, afgestemd op de continue veranderende zorgvraag.

Samen sterk in werken, leren en vernieuwen

Daarnaast is de Regiocampus een aantrekkelijke en inspirerende leerwerkomgeving waar leer-, ontwikkel- en onderzoeksplaatsen in de sectoren zorg, techniek, wonen en welzijn worden aangeboden. De Regiocampus draagt bij aan de ontwikkeling van excellente woon- en zorgvoorzieningen in de regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel en daarmee aan een positief vestigings- en werkklimaat in de regio. 

Ontwikkeling en innovatie

De Regiocampus investeert in vernieuwing en biedt bedrijven de mogelijkheid om nieuwe producten en diensten te testen. Door het bundelen van competenties en kennis wil de Regiocampus het innovatief vermogen van bedrijven verhogen, het onderwijs beter laten aansluiten op de zorg, studenten enthousiasmeren voor de zorg en antwoord bieden op de vraag naar goed personeel in de zorg. Dit moet leiden tot een stimulans van de regionale werkgelegenheid.

Samenwerking

De Regiocampus is een coöperatie waarin de leden Zorggroep Noorderboog, Isala Diaconessenhuis en de onderwijspartners Deltion College, Christelijke Hogeschool Windesheim en de Gereformeerde Hogeschool hun krachten bundelen. De coöperatie werkt ook samen met de gemeente Meppel, Drenthe College, RSG Stad & Esch, De ZorgZaak en het kenniscentrum Calibris. Naast de eerste vijf partijen, is het voor ieder ander bedrijf, onderwijs- en onderzoeksinstelling mogelijk om deel te nemen in de coöperatie.