Rechten en plichten

Natuurlijk behandelen en verzorgen wij u zorgvuldig. We passen de zorg en behandeling aan uw situatie aan.

U heeft recht op informatie over:

  • uw ziekte;
  • de behandeling;
  • de daarbij horende onderzoeken;
  • de nazorg.

Zo weet u wat er gaat gebeuren. En kunt u een goed besluit nemen. Begrijpt u iets niet? Of bent u iets vergeten? Vraag dan vooral om uitleg.

Als cliënt heeft u een aantal belangrijke rechten. De belangrijkste rechten en plichten van cliënten en hulpverleners staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo).

Psychiatrische en psychogeriatrische patiënten vallen ook nog onder de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).